Bình lọc tuần hoàn bể bơi công nghệ Series B hay còn có tên gọi khác là bình lọc cát Minder ngang  là sản phẩm chuyên dụng dành cho các bể bơi thương mại, xử lý nước lọc công nghiệp. Thiết bị bể bơi này trở thành bộ phận cần thiết trang bị cho mọi