Cùng với sự phát triển của nhu cầu xây dựng bể bơi thì việc ngày càng xuất hiện nhiều các đơn vị, nhà sản xuất thiết bị bể bơi nổi lên cũng đa dạng và phong phú. Điều đó vừa là lợi thế cũng vừa là khó khăn cho các chủ đầu tư trong việc