Bình lọc cát bể bơi giữ vai trò là một rtong những thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống các thiết bị cần thiết để vận hành bể bơi. Với chức năng thanh lọc nước luôn duy trì đảm bảo nguồn nước trong sạch cho người sử dụng. Vì vậy việc thường xuyên vệ